Onderhoud en herstellingen

Poorten en deuren vereisen professioneel onderhoud. Het is aangewezen om op regelmatige basis een preventief onderhoud te laten uitvoeren door ons geschoold serviceteam. Naast het uitvoeren van onderhoud staan wij ook klaar voor dringende interventies, waarbij u kan rekenen op een snelle en correcte service.

U kan ook de voorkeur geven aan een onderhoudscontract. Dit is zeker zinvol wanneer de poorten en deuren frequent gebruikt worden. Zo bent u er steeds van verzekerd dat alle installaties periodiek een aangepaste onderhoudsbeurt krijgen, waardoor ze onder alle omstandigheden feilloos blijven werken.

Wij willen u ontzorgen: We streven ernaar dat u zich kan richten op uw dagelijkse werking, zonder zich te moeten bekommeren over het goed functioneren of het herstellen van toegangen. Een goeie en correcte service zit immers in ons DNA!

De voordelen van een servicecontract door ALPIDO, ESP of ICOMET

Elk van onze contracttypes kunnen we naar uw wensen aanpassen zodat we voor u een compleet Service Level Agreement op maat maken, met de klemtoon op wat u belangrijk vindt.

Hoewel vaak onderschat, is een goed functionerende doorgang essentieel voor een efficiënte flow, bescherming tegen ongewenste bezoekers, … 
Verder zijn er de machinerichtlijn en richtlijnen van fabrikanten voor het periodiek onderhoud van geautomatiseerde poorten en deuren. Bovendien zijn er volgens de Belgische wetgeving verplichtingen inzake controle op brandcompartimentering.

Na elk onderhoud krijgt u een gedetailleerd rapport welke u kan gebruiken bij audits, juridische of verzekeringskwesties.

Wist u dat een periodiek onderhoud de levensduur van uw poort of deur tot 2 maal toe kan verlengen en dat het bovendien kostenbesparend is?

Vanuit onze verschillende afdelingen kunnen wij merkonafhankelijk instaan voor het onderhoud, nazicht of herstel van uw:

Binnen- en buitendeuren

 • Aanrijdbeveiligingen
 • Sectionaalpoorten
 • Dock levellers en shelters
 • Snellooppoorten
 • Koel- en vriesdeuren
 • Slagbomen, toegangspoorten en –hekken
 • Aanrijdbeveiligingen
 • (Automatische) schuifdeuren
 • Brandwerende deuren en poorten
 • Nooduitgangen
 • Inbraak- en brandwerende rolluiken

Overzicht van de verschillende onderhoudscontracten:

  FLEX CARE PRO CARE PREMIUM CARE FULL CARE
Merkonafhankelijk V V V V
Bijhouden van historiek V V V V
Korting op onderdelen   V V V
Nazicht volgens standaard checklist V      
Nazicht volgens checklist op maat   V V V
Uitvoering van onderhoud in regie volgens afroep V      
Uitvoering van onderhoud in regie volgens afgesproken periodiciteit   V    
Vast tarief per deur of poort op basis van afgesproken periodiciteit     V V
Slijtagegevoelige onderdelen inbegrepen       V
Gedetailleerd inspectierapport na controle en onderhoud    Optioneel V V
Toegang tot klantenlogin   Optioneel Optioneel V
Single point of contact (we streven er naar u steeds dezelfde onderhoudstechnieker te sturen)     V V

 

Door de verschillende types aan te bieden, willen we u een maximaal “custom made” oplossing aanreiken, zodat u zelf kan bepalen wat nodig is, en zo optimaal gebruik kan maken van onze service.

Flex Care

Wij gaan met u een mondeling engagement aan, waarna wij voor u bijhouden wanneer onderhoud dient uitgevoerd te worden, waarna wij u contacteren en een afspraak inplannen.

Pro Care

Een compleet en grondig nazicht van uw installaties, met een transparante facturatie gebaseerd op de gepresteerde uren in regie.

Premium Care

Een vaste prijs per type poort of deur.  Geen verrassingen, maar vaste afspraken op voorhand.  Enkel interventies en herstellingen worden hier nog in regie gerekend.

Full Care

Zorgeloosheid boven alles.  Een all-in contract waar zelfs uw slijtage gevoelige onderdelen inbegrepen zijn!  Enkel interventies en herstellingen van niet slijtagegevoelige onderdelen worden hier nog in regie gerekend.

(Digitale) Inventarisatie van uw installaties

Een aan te raden, éénmalige investering, die u vanaf het 2e jaar kosten en moeite zal besparen, door de opgeslagen kennis!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heinen Stalen Deuren